Możesz wspierać Polską Grupę Patient Reported Outcomes Measurement Information System finansowo lub poprzez wolontariat.