Polski PROMIS Misja , Wizja i Cele
PROMIS ® wykorzystuje naukę o psychometrycznych instrumentach badawczych, aby stworzyć system oceny 
state-of-the-art odnoszący się do wszystkich domen stanu zdrowia.
Misją Grupy Polski PROMIS jest stworzenie polskich wersji Instrumentów badawczych PROMIS

Wizją PROMIS finansowanego przez National Institutes of Health jest uzyskanie zobiektywizowanych, rzetelnych, 
porównywalnych, pomiarowych i sprawdzonych Wyników Końcowych Leczenia Pacjentów - obsługiwanych przez 
System Informacyjny ( PROMIS ® )
Współdziałanie Grupy Polski PROMIS, ma na celu zapewnienie polskim lekarzom i naukowcom dostęp do 
skutecznych, precyzyjnych, ważnych i odpowiednich instrumentów badawczych do oceny zarówno pacjentów 
dorosłych, jak i dzieci.

Cele strategiczne PROMIS obejmują tworzenie i ogłaszanie zestawów ilościowych i jakościowych standardów 
metodologicznych w zakresie rozwoju i walidacji instrumentów PROMIS.
Do celów Grupy Polski PROMIS należą między innymi uruchomienie Systemu Informacyjnego Polski PROMIS 
w postaci trwałego podmiotu, który będzie kontynuować i rozwijać działania badawcze, rozwojowe, oraz 
rozpowszechnianie w sieci idei PROMIS. 
Instrumenty badawcze PROMIS mają zastosowania kliniczne, ale nie ograniczają się do nich.