Oferujemy programy szkolenia i wsparcie merytoryczne dla użytkowników Instrumentów Badawczych PROMIS w języku polskim. Rekrutujemy również badaczy do naszych projektów badawczych i rozwojowych z wykorzystaniem instrumentów PROMIS w polskiej wersji językowej.