Polska Grupa Patient Reported Outcomes Measurement Information System

www.polskipromis.pl, Warszawa, POLSKA

Projekt wspierany przez Polskie Towarzystwo Telemedycyny i eZdrowia

Fax: 22 6190013

Koordynacja: mgr Agnieszka Żukowska (a.zukowska(at)yahoo.co.uk

Nadzór naukowy: Dr n.med. Wojciech Glinkowski